Monitoring i kontrola dostępu

Domofony i systemy kontroli dostępu

W rozbudowanych instalacjach mogą być stosowane karty zbliżeniowe lub transpondery zbliżeniowe do weryfikacji uprawnienia wejścia. Każde przejście może posiadać osobną, bazę danych z wymaganymi uprawnieniami do korzystania.

W zaawansowanych systemach jednostką centralną jest serwer dedykowany, który umożliwia komunikację i konfigurację poszczególnych elementów systemu. Serwer na podstawie zebranych danych z otwarć poszczególnych przejść może współpracować z systemami kadrowo-płacowymi dostarczając informacji w odpowiedniej postaci o czasie pracy i miejscu pobytu osób rejestrowanych (tzw. system Rejestracji Czasu Pracy – RCP)

Instalujemy rozwiązania oparte o systemy głosowe i wideo w mieszkaniach indywidualnych i zabudowie wielorodzinnej. Proponujemy zaawansowane rozwiązania dla instytucji i zakładów przemysłowych.

Instalacje alarmowe

Współpracują z systemami kontroli dostępu. Informacje o zdarzeniu mogą być przekazywane bezpośrednio do telefonów komórkowych odpowiedzialnych osób bądź służ porządkowych.

Instalacje alarmowe mogą być wykonywane w technologii przewodowej co wymaga podjęcia decyzji na etapie budowy lub remontu obiektu. Występuje konieczność ułożenia przewodów.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wyposażonego w komunikację radiową. Wszystkie elementy systemu komunikują się ze sobą za pomocą szyfrowanego protokołu radiowego.

Wykonujemy instalacje alarmowe przewodowe oraz radiowe w obiektach prywatnych i przemysłowych.

Monitoring

Do wyboru mamy różne kamery: analogowe, cyfrowe, o małej i dużej rozdzielczości , rejestrujące w widmie widzialnym i podczerwieni, montowane wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Systemy mogą być specjalizowane do kontroli ruchu osób lub kontroli pracy urządzeń. Tworzymy systemy zbierania danych i wizualizacji.