Zasięg

Usługę VoIP oferujemy na terenie całego kraju z przedrostkiem właściwym dla danego województwa

Usługa obejmuje wszystkie strefy numeracyjne w Polsce wg mapki zamieszczonej poniżej: