Instalacje ochronne

Czy masz problemy z przepięciami? Nasza firma upora się z nimi. Każdą instalację certyfikujemy stosownymi pomiarami ochrony przeciwporażeniowejrezystancji uziomów oraz ciągłości obwodów odgromowych.

Wykonujemy uziemieniainstalacje piorunochronne odgromowe.