Instalacje zasilające

Bezpieczeństwo i niezawodność są głównym wymogiem współczesnych instalacji zasilania elektrycznego, oferujemy instalację:

 zasilające place budów (linie napowietrzne i podziemne)
zasilające linie technologiczne bądź punkty technologiczne (np. urządzenie na haki produkcyjnej wymagające osobnego, wyższego zabezpieczenia prądowego)

 

zasilające wybrane gniazda wtykowe (np.teleinformatyczne)

zasilania awaryjnego (zasilacze awaryjne oraz agregaty prądotwórcze)


W/w instalacje w większości mogą być realizowane wewnątrz obiektów budowlanych lub jako zewnętrzne. Wszystkie wykonywane przez nas prace elektryczne oczywiście potwierdzamy stosownymi pomiarami.