Zasięg

Usługę VOIP oferujemy za terenie całego kraju z prefiksem właściwym dla danego województwa – obejmuje wszystkie strefy numeracyjne w Polsce wg mapki zamieszczonej poniżej: